Czym jest EDM, czyli Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - publikacja w strefie wiedzy CCIGMED

Czym jest EDM, czyli Elektroniczna Dokumentacja Medyczna?

EDM (Elektroniczna Dokumentacja Pacjenta) to informatyczny system bazy danych, zawierający wiele informacji medycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji, określone zostały sposoby wymiany informacji, pomiędzy podmiotami medycznymi a pacjentem. Zadanie, jakie miał spełnić to stać się integralną częścią systemu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych). Jest to zatem największa w Polsce jednostka informatyczna zawierająca pełną historię medyczną pacjenta w postaci elektronicznej.

Co stanowi Elektroniczną Dokumentację Medyczną?

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy usługodawcy mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i umieszczanie w nich:

 • e-recept,
 • e-skierowań,
 • informacji o rozpoznaniu choroby, problemów zdrowotnych lub urazów,
 • wynikach przeprowadzonych badań, udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
 • w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala – przyczynę odmowy przyjęcia oraz ewentualnych zaleceniach
 • informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
 • wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 • opis badań diagnostycznych innych, niż wskazane wyżej.

Kto i w jaki sposób może korzystać z EDM?

Z EDM w systemie e-zdrowie, zaplanowane jest prowadzenie relacji Lekarz – Pacjent. Każdy pracownik personelu medycznego ma dostęp do danych swoich pacjentów. Swój elektroniczny gabinet, lekarz prowadzi na stronie IKP. W swoim systemie gabinetowym, lekarz zgłasza swoje zapytanie o dokumentację pacjenta do systemu e-zdrowie, po czym jest ono weryfikowane. Lekarz na tej podstawie uzyskuje komunikat zwrotny wskazujący m.in pełną listę dokumentacji. W czasie rzeczywistym system gabinetowy komunikuje się, pobiera EDM i weryfikuje autentyczność zgłoszenia. Następnie potwierdzana jest możliwość udostępnienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji, lekarz uzyskuje pełną dokumentację oraz cały zakres informacji dotyczący specjalistycznego leczenia, diagnozy, a nawet zaleceń.

Pacjent uzyskuje pełen dostęp do tej dokumentacji, która stanowi historię oraz pełen zakres działań medycznych. Wystarczy, że pacjent podczas wizyty w gabinecie lekarskim wyśle zgłoszenie do swojego systemu e-zdrowie z prośbą o dostęp. Na bardzo podobnej zasadzie opisanej wyżej, klient otrzymuje SMS z 4-cyfrowym kodem, który podaje swojemu lekarzowi. Po autoryzacji, pacjent otrzymuje dostęp do pełnej historii leczenia na czas 24 godzin.

Dodatkowym atutem tego rozwiązania, jest również możliwość udostępnienia takiej historii osobom, które nie są lekarzami POZ. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody na wgląd. Po wyrażeniu takiej zgody, pacjent może nadać dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta do swojej historii innym osobom. IKP przechowuje również informacje dotyczące leczenia dzieci. Każdy rodzic, który założy IKP ma nielimitowany i w pełni kontrolowany dostęp do repozytorium swojego dziecka.

Czym jest IKP i jak z niego skorzystać?

Internetowe Konto Pacjenta to w pełni bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Każdy obywatel Polski ma możliwość zalogowania się do niej poprzez serwis pacjent.gov.pl. Poprzez dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, zapewnia ona szybki, a przede wszystkim bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu pacjenta, jego dzieci lub osoby, do której otrzymaliśmy zgodę na dostęp.

Za pomocą IKP, każdy pacjent może sprawdzić swoją e-receptę, e-skierowanie z informacjami o stanie ich realizacji, dawkowaniu przepisanych leków i historię swojego leczenia, a nawet swoich bliskich. Każdy pacjent otrzymuje te dane poprzez drogę elektroniczną: SMS lub e-mail. IKP udowodniło swoją świetność podczas pandemii korona-wirusa, kiedy to umożliwiło niesamowicie sprawną i szybką wymianę danych podczas wykonywania testów na obecność wirusa SARS-COV-2. W sposób bezpieczny i nieinwazyjny pacjent dowiadywał się o swoim wyniku, informacji o kwarantannie lub izolacji, czy nawet jej końcu. Wprowadzenie takiej technologii internetowej przyczyniło się do ograniczenia emisji wirusa, pomiędzy ludźmi, m.in poprzez zminimalizowanie fizycznych wizyt u lekarzy rodzinnych. Kolejną możliwością, którą zapewnia IKP, jest możliwość zmiany lekarza, pielęgniarki, czy położnej POZ. Jest to kolejny przykład minimalizacji transferu tych danych, pomiędzy placówkami.

Logowanie do portalu możliwe jest poprzez zastosowanie następujących dróg:

 • za pomocą Profilu Zaufanego
 • poprzez konto internetowy w jednym z wybranych przez pacjenta banków
 • poprzez e-dowód
 • poprzez wykorzystanie konta ZIP

Jakie korzyści płyną z EDM?

Zgodnie z opisanym powyżej rozporządzeniem, zauważyć można, że oprogramowanie to daje pacjentowi wymierne korzyści. Dzięki pracy na tym systemie każdy z nas (jako pacjent) ma możliwość zalogowania się do platformy e-zdrowie, poprzez stronę internetową, bądź aplikację MojeIKP (Internetowe Konto Pacjenta). Dzięki EDM lekarz POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), przede wszystkim oszczędza czas na odszukiwaniu pełnej dokumentacji medycznej. W trakcie wizyty lekarz korzysta ze strony gabinet.gov.pl, która stanowi “wirtualny gabinet lekarski”.

Dostęp do EDM gwarantuje również wymianę danych medycznych, pomiędzy innymi pracownikami medycznymi. To z kolei ułatwia integrację i transfer tych informacji, pomiędzy innymi specjalistami. Pacjent ze swojej strony może liczyć na natychmiastowy dostęp do wszystkich zaleceń, instrukcji, czy innych niezbędnych dokumentów. Proces leczenia pacjentów jest zatem z góry lepiej koordynowany.

Wszelkie niezbędne dokumenty medyczne opierają się na szczególnych standardach, co zapewnia przede wszystkim o wiele większe bezpieczeństwo danych poufnych, jakimi są informacje medyczne, ponieważ to pacjent decyduje, komu takie dane udostępni. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna poprzez obowiązek raportowania zdarzeń medycznych zapewnia optymalizację i kontrolę procesu udostępniania danych. 

Kolejną z wielu zalet jest o wiele większa wiedza personelu medycznego na temat stanu zdrowia pacjenta, poprzez zniwelowanie tzw. barier technologicznych, które związane są z wymianą dokumentacji medycznej. Zauważmy, że przed powstaniem tego systemu, podmioty Ochrony Zdrowia musiały przesyłać (w sposób fizyczny) pełne dokumentacje, więc migrowały one najczęściej w formie papierowej, pomiędzy przychodniami, szpitalami i innymi placówkami. Unikając tych sytuacji poprawiona, została koordynacja procesu leczenia i poprawia tzw. Patient Experience. 

Dowiedz się więcej: Patient Experience – co wpływa na doświadczenia pacjenta w kontakcie z placówką medyczną?

Podziel się przemyśleniami na temat tej publikacji:

Przeczytaj nasze ostatnie publikacje w strefie wiedzy: