USŁUGI

Wirtualna recepcja Twojej placówki - Front Desk

Profesjonalna obsługa pacjenta w wirtualnej rejestracji. Wyznaczamy standardy kontaktu pacjenta z placówkami medycznymi.

Pierwszy kontakt pacjenta z placówką medyczną decyduje o tym, czy pacjent zechce do nas wrócić. Dzięki wykwalifikowanej kadrze managerskiej i trenerskiej, zwiększamy odsetek umówionych wizyt co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe placówek medycznych.

Medyczne call i contact center

Świadczymy usługi call i contact center dla podmiotów z branży medycznej.

Telemedycyna

Telemedycyna przyczynia się do poprawy dostępności do opieki medycznej, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających w trudno dostępnych regionach lub w przypadku, gdy nie ma możliwości osobistego kontaktu z lekarzem.

Dzięki wykorzystaniu telemedycyny jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać czasem lekarzy, a tym samym pomagać większej ilości pacjentów.

Backoffice placówki medycznej

W placówce medycznej, Back office (także nazywany często "back-office operations") to część działalności, która odbywa się zwykle poza bezpośrednim kontaktem z pacjentem i ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki.

Jest on kluczowym elementem funkcjonowania placówki medycznej, ponieważ jego skuteczność wpływa na jakość obsługi pacjenta i ogólną wydajność placówki.

Ankiety satysfakcji pacjentów i kadry medycznej

Ankiety satysfakcji są ważnym narzędziem, które pomagają zrozumieć poziom zadowolenia pacjentów z usług świadczonych przez placówki medyczne. Ich celem jest pozyskanie informacji zwrotnej na temat jakości obsługi, jakości produktów i usług, jak również identyfikacja obszarów, które mogą wymagać dalszych usprawnień.

Wprowadzenie ankiety satysfakcji do procesów Twojej placówki jest nie tylko korzystne dla pacjentów i pracowników, ale również dla samej firmy. Dzięki temu można zidentyfikować problemy w obsłudze, dostosować strategie biznesowe i polepszyć wizerunek firmy.

Wsparcie procesów hr i szkoleń kadry placówki

Dla Twojej placówki stworzymy opisy stanowisk i pomożemy Ci w rekrutacji odpowiednich osób i zbadamy poziom poszczególnych kompetencji nowych i obecnych pracowników. Przeprowadzamy procesy rekrutacji i oceny pracowniczej w placówkach medycznych

Nasza doświadczona kadra trenerska pomoże Ci zwiększyć kompetencję Twojego zespołu poprzez szkolenia m.in. ze standardów obsługi pacjenta, technik sprzedażowych czy jak radzić sobie z trudnym pacjentem.

Poradnia internistyczna

W ramach poradni internistycznej zajmujemy się kompleksową profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem chorób wewnętrznych. Lekarz internista często jest lekarzem pierwszego kontaktu, do którego udają się pacjenci z różnego rodzaju dolegliwościami. 

Doświadczenie i wiedza naszych specjalistów pozwalają na skuteczne diagnozowanie i leczenie naszych pacjentów oraz oferowanie im profesjonalnej opieki medycznej i indywidualnych planów leczenia.

USŁUGA TELEMEDYCYNY I E-MEDYCYNY

Napisz do nas!

    Scroll to Top