POLITYKA PRYWATNOŚCI CCIG MED

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2022 r.

Wstęp

Polityka prywatności strony internetowej dostępnej pod adresem https://ccigmed.pl (dalej: Polityka) powstała w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Polityka ta ma zastosowanie wyłącznie do działalności CCIG MED i nie dotyczy żadnych innych stron, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez umieszczone na stronie łącza.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zasadami określonymi w Polityce zapraszamy do skontaktowania się z nami. Aktualne dane kontaktowe umieszczone zostały w części Jak się z nami skontaktować.

Przydatne definicje

 • Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, definiowane zgodnie z RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych takie jak:  imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, czynnik określający psychiczną czy fizjologiczną tożsamość, adres IP
 • Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ccigmed.pl/, który wyposażony jest w certyfikat SSL, który szyfrując dane dba o bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji. Jeśli na naszej Stronie zobaczysz symbol zamkniętej kłódki oznacza to, że dane Użytkowników naszej Strony są odpowiednio zabezpieczane

Ustawa o prawach pacjenta – oznacza ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000540678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 5213689459, REGON: 360819563, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000236285 (dalej: Administrator).

Informacje o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies (zwane także ciasteczkami) w celu usprawnienia jej działania, udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności Strony oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. Chcemy Cię również poinformować, że pliki cookies nie identyfikują Twoich Danych Osobowych.

W każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o zmianie ustawień znajdziesz na stronach dostawców poszczególnych przeglądarek internetowych np.:

Pamiętaj jednak, że zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony. 

Wykorzystujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 • sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) 
 • stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzystasz. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do oczekiwań użytkowników i ich preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.

Zależy nam, aby polityka plików cookies była przejrzysta, w tym celu wykorzystujemy wtyczkę GDPR Cookie Consent. Wtyczka umożliwia wyświetlanie na naszej Stronie ,,wyskakującego okienka’’, które informuje Cię o korzystaniu przez nas z ciasteczek oraz umożliwia zarządzanie ciasteczkami. Zależy nam, abyś miał kontrolę nad swoją aktywnością na naszej Stronie, dlatego możesz zaakceptować korzystanie przez nas z plików cookies, sprzeciwić się ich wykorzystaniu lub po prostu możesz je ograniczyć. Więcej informacji na temat wtyczki możesz znaleźć tutaj.

Przetwarzanie w związku z korzystaniem ze Strony

Jeśli w czasie korzystania ze Strony przekażesz nam swoje Dane Osobowe stajemy się ich Administratorem. Przed skorzystaniem ze Strony powinieneś zapoznać się z treścią Polityki. Jeśli korzystasz z naszej Strony oznacza to, że akceptujesz zasady określone w Polityce. Jeśli jednak po przeczytaniu Polityki stwierdzisz, że nasze zasady nie są dla Ciebie akceptowalne – nie powinieneś z niej korzystać.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Strony może być: Twoja zgoda (jeśli ma to zastosowanie) lub nasz prawnie uzasadniony interes. 

Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania (np. jeśli skontaktujesz się z nami e-mailowo), do czasu wycofania zgody na przetwarzanie (jeśli była ona konieczna) lub do czasu wykorzystania możliwości statystycznych (w zakresie adresu IP i funkcjonowania plików cookies). Pamiętaj, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w każdej chwili.

Przetwarzanie w związku z korzystaniem z naszych usług

Jako Administrator możemy przetwarzać Dane Osobowe w związku z świadczeniem:

 • usług medycznych w ramach poradni internistycznej dostępnej jako usługa telemedycyny i e-medycyny
 • usług call i contact center dla podmiotów z branży medycznej.

Usługi medyczne

Będąc podmiotem leczniczym jesteśmy zobowiązani do zbierania informacji o Twoim stanie zdrowia. 

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w tym przypadku jest przepis prawa, a przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji obowiązków podmiotu leczniczego, w tym w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej.

Prowadząc proces leczenia i w celu postawienia prawidłowej diagnozy konieczne jest zbieranie szczególnych kategorii Danych Osobowych, w ramach których znaleźć mogą się np. informacje o Twoim stanie zdrowia czy nałogach.

Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu:

 • ustalania, potwierdzania i weryfikowania Twojej tożsamości w ramach zgłoszenia do objęcia usługą telemedycyny
 • prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej
 • odbierania, archiwizowania oświadczeń, w których upoważniasz inne osoby do dostępu lub odbioru Twojej dokumentacji medycznej
 • kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo w celu przypomnienia Ci o terminie konsultacji lekarskiej, potwierdzenia lub odwołania terminu takiej wizyty.

Zakres przetwarzania przez nas Danych Osobowych obejmuje:

 • imię 
 • nazwisko 
 • PESEL 
 • płeć 
 • data urodzenia 
 • adres zamieszkania 
 • numer telefonu 
 • właściwy dla Ciebie oddział NFZ
 • opis Twojego stanu zdrowia lub udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.

Zebrane podczas świadczenia usług medycznych Dane Osobowe tworzą dokumentację medyczną, której podstawą przetwarzania jest odpowiedni przepis prawa wynikający z Ustawy o prawach pacjenta (rozdział 7). Na ich podstawie jesteśmy zobowiązani przechowywać dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

Usługi call i contact center dla podmiotów z branży medycznej

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu świadczenia usług call i contact center dla podmiotów z branży medycznej np. podając swoje Dane Osobowe umożliwiasz nam skontaktowanie się z Tobą w celu realizacji naszych usług lub przedstawienia oferty naszych usług.

Zakres przetwarzania przez nas Danych Osobowych obejmuje:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • inne dane, które podasz nam w czasie kontaktu.

Jeśli zgłaszasz swoje zainteresowanie naszymi usługami lub współpracą przetwarzamy podane nam dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe

Chcemy poinformować, że w związku z realizowanymi usługami możemy przekazywać lub udostępniać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom. Przekazanie może odbyć się tylko wtedy gdy zawarliśmy z tymi podmiotami stosowne umowy, które gwarantują, że będą oni chronić Twoje Dane Osobowe co najmniej tak odpowiedzialnie jak my.

Dane osobowe związane z dokumentacją medyczną

Dane osobowe związane z dokumentacją medyczną możemy przekazywać wyłącznie następującym kategoriom odbiorców:

 • pracownikom i współpracownikom CCIG MED, którzy przetwarzają Dane Osobowe na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora
 • podmiotom organizacyjnie obsługującym realizowane przez nas usługi:
  • takim podmiotem jest dostawca narzędzia Aurero tj. Medily Sp. z o.o. – jeżeli korzystasz ze świadczonych przez nas usług telemedycyny, Twoje Dane Osobowe przekazywane są do Medily sp. z o.o., która udostępnia nam oprogramowanie umożliwiające zarządzanie podmiotem leczniczym
 • podmiotom, do których dane osobowe mogą być przekazane na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy o prawach pacjenta – m.in. organom władzy publicznej
 • osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Przekazanie danych do wskazanych podmiotów jest niezbędne do realizacji naszych usług.

Pozostałe Dane Osobowe

Administrator jest częścią grupy kapitałowej CCIG Group. Może się zdarzyć, że Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Strony (np. podane w przesłanym do nas zapytaniu dot. usług call i contact center) zostaną udostępnione innym podmiotom współpracującym z Administratorem – dostawcom IT oraz innym spółkom wchodzącym w skład naszej grupy kapitałowej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (w celu realizacji odpowiedzi na Twoje zapytanie). 

W skład grupy kapitałowej CCIG Group wchodzi: CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Call Center Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Call Connect sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Unique People sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33. 

Z każdym podmiotem, któremu przekazujemy Dane Osobowe łączy nas odpowiednia umowa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Jakie masz prawa

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych pamiętaj, że zgoda wyrażana jest przez Ciebie dobrowolnie. W każdym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed jej wycofaniem.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych. Możesz zawsze zwrócić się do nas jako Administratora z prośbą o informację czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, o ich udostępnienie oraz otrzymanie innych informacji m.in. takich jak: czas przetwarzania danych, cele przetwarzania, informacje o tym komu przekazujemy dane, informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przysługuje ci prawo do sprostowania Twoich Danych Osobowych poprzez ich zmianę lub uzupełnienie.

Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich Danych Osobowych zwane „prawem do bycia zapomnianym”. Możesz od nas zażądać usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w następujących sytuacjach:

 • dane nie są konieczne ze względu na cel przetwarzania lub są przetwarzane w inny sposób
 • wcześniej cofnięto zgodę na przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania
 • wniosłeś sprzeciw do przetwarzania danych
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • administrator ma obowiązek usunięcia danych wynikający z przepisów prawa 
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Więcej szczegółów o prawie do bycia zapomnianym znajdziesz w art. 17 RODO.

Przysługuje Ci także prawo do ograniczenia przetwarzania przez Administratora. Możesz zażądać ograniczenia gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając tylko ograniczenia
 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich Ty do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w przypadku gdy zgłosisz sprzeciw do przetwarzania, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia jego podstaw.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany, masz również prawo do przenoszenia danych, które powinniśmy udostępnić na Twoją prośbę w powszechnie używanym formacie. Możesz również zażądać aby dane zostały przez nas bezpośrednio przekazane innemu administratorowi.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie. W takim przypadku nie możemy już przetwarzać Twoich Danych Osobowych, chyba że wykażemy wymagane przez RODO podstawy.

Masz także prawo do tego aby nie podlegać decyzji, która opiera się na automatycznym przetwarzaniu w tym profilowaniu, jeśli decyzja taka wywołuje względem Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Musisz wiedzieć, że prawo to nie przysługuje jeśli: decyzja taka jest niezbędna do wykonania/zawarcia umowy, jest dozwolona przez prawo lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Klauzule informacyjna

Klauzula informacyjna ogólna

Administratorem Danych Osobowych jest CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000540678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 5213689459, REGON: 360819563, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000236285.

Podane Dane Osobowe w zależności od okoliczności mogą być przetwarzane w celu:

 • obsługi Twojego zapytania
 • statystycznych związanych z działaniem Strony.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług.

 • Dane podane w zapytaniu przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z użytkownikami naszej Strony. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 • Dane wykorzystywane do celów statystycznych przetwarzamy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym prowadzenie statystyk oraz usprawnianie funkcjonowania strony internetowej. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez czas przechowywania plików cookies. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. np. dostawcom IT czy podmiotom organizacyjnie obsługującym realizowane przez nas usługi oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group: CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Call Center Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Call Connect sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Unique People sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Masz prawo żądania od administratora dostępu wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa). W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: poradnia@telemed.ccig.pl

Klauzula informacyjna dla usług medycznych

Administratorem Danych Osobowych jest CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000540678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 5213689459, REGON: 360819563, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000236285.

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach świadczenia usług medycznych.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług.

Podstawą przetwarzania jest odpowiedni przepis prawa wynikający z Ustawy o prawach pacjenta.

Dane osobowe związane z dokumentacją medyczną możemy przekazywać wyłącznie pracownikom i współpracownikom CCIG MED sp. z o.o., które przetwarzają Dane na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora; podmiotom organizacyjnie obsługującym realizowane przez nas usługi (dostawca narzędzia Aurero tj. Medily Sp. z o.o); podmiotom, do których dane osobowe mogą być przekazane na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy o prawach pacjenta – m.in. organom władzy publicznej; osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Twoje Dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta jesteśmy zobowiązani przechowywać dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. 

Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa). W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: poradnia@telemed.ccig.pl

Klauzula informacyjna – Przetwarzanie danych pozyskanych przez zewnętrznych dostawców administratora w serwisach internetowych

Administratorem podanych danych osobowych jest CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000540678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 5213689459, REGON: 360819563, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000236285.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i przedstawienia informacji o naszych partnerach, na rzecz których realizujemy usługi call center oraz w celach marketingowych realizowanych na rzecz naszych partnerów, oraz pobrania odpowiedniej zgody na rzecz tych partnerów, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.

Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.

Dane będą przetwarzane przez administratora przez czas odpowiadający okresowi licencji na wykorzystanie danych udzielonej przez zewnętrznego dostawcę administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO  jest Twoja zgoda.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa). W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: poradnia@telemed.ccig.pl

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami:

Musisz wiedzieć, że biorąc pod uwagę zmieniające się środowisko prawne i technologiczne możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę. 

Najnowsza treść Polityki będzie dostępna na naszej Stronie.